VEČ O TOPLOTNIH ČRPALKAH


Toplotne črpalke izkoriščajo energijo iz okolice in jo pretvarjajo v energijo za ogrevanje doma. Mediji, iz katerih črpajo, so zrak, voda ali zemlja. S toplotnimi črpalkami lahko ogrevamo 90 odstotkov vseh objektov, saj najnovejša tehnologija omogoča pripravo tople vode, ogrete na 80 °C, in to iz zraka s temperaturo –25 °C.

Takšno ogrevanje je energetsko učinkovitejše in naravi mnogo bolj prijazno kot ogrevanje s fosilnimi gorivi.

 

Obstajata dve vrsti toplotnih črpalk:

Voda/voda:
večja zanesljivost toplotne črpalke in energetsko visoko učinkovite.
Zrak/voda
nižji investicijski stroški.


Nizko temperaturna toplotna črpalka, deluje kot srce sistema in povezovalni element celote. S svojim delovanjem in možnostjo reverzibilnosti skrbi za ogrevanje in hlajenje ter za pripravo tople vode v času ko nam sonce ne postreže z dovolj energije za pripravo sanitarne vode s kolektorji.

Če je toplotna črpalka srce, lahko za rekuperator trdimo da so pljuča sistema. Z rekuperatorjem kontroliramo distribucijo svežega zraka v objekt in hkrati preprečimo neželene izgube energije, ki se nahaja v ”umazanem” zraku, ki ga odvajamo. Sveži zrak, ki ga tako dovedemo pozitivno vpliva na počutje oseb, ki živijo in ustvarjajo v takšnem okolju, saj je dokazano, da lahko onesnaženost zraka v zaprtih prostorih brez prezračevanja, nekajkrat preseže vrednosti onesnaženosti zunanjega zraka v zimskih mesecih.

Prezračevanje ne služi zgolj izmenjavi zraka ampak ima tudi funkcijo pohlajevanja v poletnih mesecih. Zrak s pomočjo toplotne črpalke in izmenjevalca, ki ga namestimo v kanalskem razvodu za rekuperatorjem, tako ohladimo na želeno temperaturo.